xtrade logo

Maklumat Perdagangan

Yuran

Sebaran Sahaja

Sebaran adalah perbezaan antara harga tawaran dan harga permintaan bagi suatu instrumen kewangan.
Untuk melihat nilai Sebaran bagi setiap produk sila rujuk kepada senarai CFD kami.

Yuran Deposit

Tiada yuran deposit dikenakan kepada pelanggan.

Yuran Pengeluaran

Tiada yuran pengeluaran dikenakan kepada pelanggan.

Caj Premium

Membiarkan kedudukan terbuka selepas jam tertentu (lebih kurang 22:00GMT (21:00DST)), seperti ditunjukkan dalam skrin paparan platform perdagangan XTrade "Butiran", membolehkan anda dikenakan premium pembiayaan XTrade yang ditolak daripada akaun anda. Premium ini akan merangkumi manfaat/kos pembiayaan berkaitan.

Penyelesaian dagangan berlaku dua hari (T+2) selepas hari dagangan (pembukaan/penutupan sebuah kedudukan). Hari penyelesaian juga dipanggil hari nilai.

Untuk melihat Caj Jualan Premium dan Belian Premium bagi setiap produk sila rujuk kepada senarai CFD kami.

Contoh Membuka sebuah Kedudukan dan memegangnya semalaman: Anda daftar dan depositkan $1,000 melalui kad kredit.

 • Baki: $1,000 (Deposit - Pengeluaran + P&L kedudukan telah ditutup).
 • P&L = $0 (jumlah keuntungan dan kerugian bagi semua kedudukan terbuka termasuk Premium).
 • Baki Tersedia: $1,000 (Baki + P&L kedudukan terbuka - Margin Awal).
 • Ekuiti: $1,000 (Baki + P&L kedudukan terbuka).

Hari Isnin pada 1:00 pm - anda menekan 'Beli' EUR/USD yang diniagakan pada: (Jual 1.05034/Beli 1.05064).

Kriteria anda:

 • Jumlah urus niaga: 10,000 EUR
 • Jumlah amaun anda beli ialah: 10,000 * 1.05064 = $10,506.4
 • Beli Premium: 9PM GMT (DST) dan caj Premium dikenakan (-$1.8)

Anda memutuskan untuk menutupnya pada hari berikutnya (Selasa) pada 1.05104

Kriteria anda:

 • Baki (Deposit - Pengeluaran + P&L kedudukan telah ditutup+ Premium): $1,002.2 ($1,000 – 0 + $4 + (-$1.8))
 • Premium: -1.8 pip = -$1.8
 • P&L = $0
 • Ekuiti: $1,002.2

* Sekiranya anda membuat keputusan mengekalkan perdagangan terbuka satu malam lagi, caj akan terpakai sekali lagi bagi setiap malam.

Contoh Membuka sebuah Kedudukan dan memegangnya semalaman: Anda daftar dan depositkan $1,000 melalui kad kredit.

 • Baki: $1,000 (Deposit - Pengeluaran + P&L kedudukan telah ditutup).
 • P&L = $0 (jumlah keuntungan dan kerugian bagi semua kedudukan terbuka termasuk Premium).
 • Baki Tersedia: $1,000 (Baki + P&L kedudukan terbuka - Margin Awal).
 • Ekuiti: $1,000 (Baki + P&L kedudukan terbuka).

Hari Isnin pada 1:00 pm - anda menekan 'Jual' Emas yang diniagakan pada: (Jual $1,199.65/Beli $1,200.35) setiap auns.

Kriteria anda:

 • Bilangan auns: 10.
 • Jumlah amaun anda jual ialah: 10*$1,199.65 = $11,996.50
 • Jualan Premium: -25 pip
 • Nilai pip: 1 pip= $0.1

Anda memegang tawaran semalaman (10PM GMT- 9PM GMT DST) dan caj Premium dikenakan (-$2.5)

Anda membuat keputusan untuk menutupnya pada keesokan hari (Selasa) pada $1,200.65

Kriteria anda:

 • Baki (Deposit - Pengeluaran + P&L kedudukan telah ditutup+ Premium): $987.5 ($1,000 – 0 -$10 + (-$2.5))
 • Premium : -25 pip = -$2.5
 • P&L = $0
 • Ekuiti: $987.5

* Sekiranya anda membuat keputusan mengekalkan perdagangan terbuka satu malam lagi, caj akan terpakai sekali lagi bagi setiap malam.

Bayaran tiada aktiviti

Yuran Akaun Tidak Aktif sehingga $50 USD sebulan ditaksir kepada akaun Xtrade yang tidak aktif. Sebuah akaun dianggap tidak aktif jika tidak terdapat aktiviti perdagangan untuk tempoh 3 bulan.

Bayaran Penyelenggaraan Akaun Terpendam

Bayaran Penyelenggaraan Akaun Terpendam sebanyak USD $100 setiap bulan ditaksir ke akaun Xtrade yang tidak aktif selama satu tahun atau lebih.

Senarai Pembekal Perkhidmatan Pembayaran:

Nama PPP Negara Penubuhan Pihak Berkuasa Pengawalseliaan
eMerchantPay Limited (EMP ) United Kingdom Lembaga Kelakuan Kewangan
GlobalCollect Services B.V. Belanda Central Bank of Netherlands
Safecharge Limited Republik Cyprus Central Bank of Cyprus
PayPal Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier
Skrill United Kingdom Lembaga Kelakuan Kewangan
Neteller United Kingdom Lembaga Kelakuan Kewangan
Wirecard Jerman Federal Financial Supervisory Authority (BAFin)
Perdagangan CFD melibatkan risiko kerugian yang ketara. Perdagangan FX/CFD melibatkan tahap risiko yang ketara dan anda mungkin kehilangan semua modal yang anda laburkan. Sila pastikan bahawa anda telah memahami risiko yang terlibat.