xtrade logo

Maklumat Perdagangan

Membuka Kedudukan

Untuk memulakan kedudukan, dari dalam skrin paparan platform perdagangan Xtrade, klik "BELI" atau "JUAL" diingini.
Bergantung kepada instrumen mana, anda mesti lengkapkan yang berikut:

Pembelian Forex: Pilih bilangan unit/lot asas yang anda ingin Beli atau Jual.

Saham atau Stok: Pilih bilangan saham anda ingin Jual atau Beli.

Kontrak untuk Indeks: Pilih bilangan kontrak yang anda ingin Beli atau Jual, dengan setiap transaksi mewakili pelbagai nilai USD, EUR (atau lain-lain mata wang) yang didagang.

Contrak untuk Komoditi: Pilih bilangan unit/lot asas yang anda ingin Beli atau Jual.

(Pilihan) Had Henti (Tutup pada Kadar Untung): Masukkan Had Henti amaun anda ingin jual/beli instrumen pada, mewakili amaun maksimum keuntungan yang ingin buat. Nilai lalai yang diberi biasarnya 1 pip di atas/di bawah kadar jual/beli anda.

(Pilihan) Henti Kerugian (Tutup pada Kadar Kerugian): Masukkan amaun Henti Kerugian yang anda ingin jual/beli instrumen pada, mewakili amaun kerugian maksimum anda ingin tanggung pada transaksi awal anda. Nilai lalai diberi biasanya 1 pip di bawah/di awas kadar pembelian/jualan anda. Ambil perhatian bahawa selepas pergerakan kadar menguntungkan, pelarasan secara manual melaraskan kasar henti/had ini ("Edit Kedudukan")boleh memastikan bahawa keuntungan dikunci.

(Pilihan) Pesanan Had (Beli/Jual) apabila Kadar: Tetapkan harga anda untuk Beli/Jual instrumen apabila atau jika ia sampai harga dinyatakan. Tetapkan Kadar Had dengan memilih kotak semak pesanan had (Beli/Jual apabila Kadar ialah), masukkan kadar pesanan diingini anda (Dari Kadar semasa) dan klik Beli/Jual.

Contoh Membuka Kedudukan: Anda daftar dan depositkan $1,000 melalui kad kredit:

 • Baki: $1,000 (Deposit - Pengeluaran + P&L kedudukan terduduk).
 • P&L = $0 (jumlah untung dan rugi semua kedudukan terbuka termasuk Premium).
 • Baki Tersedia: $1,000 (Baki + P&L kedudukan terbuka - Margin Awal).
 • Ekuiti: $1,000 (Baki + P&L kedudukan terbuka).

1:00pm - anda tekan ‘Beli' Emas yang didagang pada: (Jual $1,199.65/Beli $1,200.35) setiap auns.

Kriteria anda:

 • Bilangan auns: 10.
 • Tutup pada kadar keuntungan: $1,250.
 • Tutup pada Kadar Kerugian: $1,150.
 • Jumlah amaun anda beli ialah: 10*$1,200.35 = $12,003.50

Margin Pengekalan diperlukan untuk mengekalkan kedudukan emas ialah 0.3%: $36.01

 • P&L = 0. (Biasanya sebaran emas ialah 50–70 sen agar anda akan mempunyai P&L sebanyak -$7).
 • Baki Tersedia selepas anda beli emas ialah $939.99: $1,000 – [$12,003.50: 200].
 • Ekuiti: $1,000 ($1,000 + $0).
 • 2:15pm - emas naik hingga $1,250.
 • P&L +$496.50: (10*$1,250 - 10*$1,200.35).
 • Ekuiti $1,496.50: ($1,000 + $496.50).

2:15pm - pesanan Ambil Keuntungan anda melaksana dan kedudukan ditutup. Anda buat $496.50 pada transaksi.
Ekuiti: $1,496.50
P&L: 0 (tiada kedudukan terbuka).
Baki Tersedia: $1,496.50

Jika pada 2:15 pm emas merosot kepada $1,150:
P&L –$503.50: (10*$1,150 – 10*$1,200.35)
Ekuiti $496.50 ($1,000 - $503.50).
P&L: 0 (tiada kedudukan terbuka).
Baki Tersedia: $496.50.

Perdagangan CFD melibatkan risiko kerugian yang ketara. Perdagangan FX/CFD melibatkan tahap risiko yang ketara dan anda mungkin kehilangan semua modal yang anda laburkan. Sila pastikan bahawa anda telah memahami risiko yang terlibat.